Klub Olimpijczyka przy ZSO1 w Terespolu
Strona G?ówna · Kategorie Newsów · Artyku?y · Forum · LinkiMarch 25 2023 19:10:50
Nawigacja
Strona G?ówna
Kategorie Newsów
Artyku?y
Galeria
Forum
Linki
Kontakt
Szukaj

PKOL
ZSO1 Terespol
Ostatnie Artykuły
Pan Jan Wielki
ROK COUBERTINOWSKI 2013
MISTZOSTWA ?WIATA W ...
Od 2015 Igrzyska Eur...
Skrócone przepisy gr...
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 5
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: Klaudia
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Najciekawsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej 2022
Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej

7 stycznia 2022 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odby?o si? Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej. Uczestniczyli w nim cz?onkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zarz?du PKOl, sportowcy, medali?ci olimpijscy, sponsorzy i partnerzy PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.

Niestety, z uwagi na ograniczenia sanitarne w Centrum Olimpijskim nie mogli by? obecni wszyscy cz?onkowie Polskiej Rodziny Olimpijskiej. Swoj? obecno?? musia? te? odwo?a? Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W jego imieniu list odczyta? prezydencki doradca Piotr Nowacki. Spotkanie otworzy? Prezes PKOL Andrzej Kra?nicki. Symboliczne podzi?kowania w postaci statuetek otrzymali przedstawiciele Polskich Zwi?zków Sportowych, których zawodnicy w minionym roku osi?gn?li sukcesy w rywalizacji na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, na mistrzostwach ?wiata i europy. Nagrody „Nadzieje olimpijskie im. Eugeniusza Pietrasika” otrzymali: Julia Olszewska - kajakarka i Jakub Majchrzak – siatkarz.
Wielk? Honorow? Nagrod? Sportow? im. Piotra Nurowskiego otrzymali: sportowiec roku 2021 – Anita W?odarczyk, dru?yn? 2021 roku zosta?a wio?larska czwórka podwójna: Agnieszka Kobus – Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna, a Aleksander Matusi?ski trenerem roku. Nast?pnie uhonorowani zostali sportowcy, którzy w minionym roku zako?czyli sportow? karier?: Maja W?oszczowska – dwukrotna wicemistrzyni olimpijska (Pekin, Rio de Janeiro) w kolarstwie MTB, Piotr Ma?achowski – dwukrotny srebrny medalista olimpijski (Pekin i Rio de Janeiro) w rzucie dyskiem, Katarzyna Wo?niak – Nied?wiedzka – dru?ynowo w Vancouver wywalczy?a br?zowy, a w Soczi – srebrny medal olimpijski, Agnieszka Wieszczek – Kordus –br?zowa medalistka olimpijska w zapasach w Pekinie, Konrad Nied?wiedzki – br?zowy medalista w wy?cigu dru?ynowym w Soczi w ?y?wiarstwie szybkim. 4-krotny uczestnik IO (Turyn, Vancouver, Soczi i PyeongChang. Prezes PKOL podzi?kowa? sponsorom i partnerom za wspieranie Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.

Relacja ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=8Zbntk8uj_8&t=45s


cheba dnia January 08 2022 12:19:59 0 Komentarzy · 264 Czytań · Drukuj
30. Powiatowe Biegi Uliczne w Terespolu odwo?ane!
Uwaga! Bardzo wa?ne! Biegi Uliczne w Terespolu odwo?ane!

30. Powiatowe Biegi Uliczne im. Wincentego Koz?owskiego w Terespolu w dniu 07.10.2021r. ze wzgl?du na przed?u?enie stanu wyj?tkowego zostaj? odwo?ane! Przepraszamy!

cheba dnia October 03 2021 11:59:28 0 Komentarzy · 235 Czytań · Drukuj
"Tropem Wilczym 2021
W Terespolu pobiegli „Tropem Wilczym”

Fundacja Wolno?? i Demokracja stworzy?a najwi?kszy w Polsce projekt edukacyjno – biegowy, którego celem jest oddanie ho?du ?o?nierzom Wykl?tym. W dniu 15 sierpnia 2021r. w Polsce i na ?wiecie bieg odby? si? w 329 miejscowo?ciach, a w 650 biegach wzi??o udzia? 66 000 biegaczy. Najwi?kszy Bieg Pami?ci w Polsce odbywa si? od 2017 r. równie? w Terespolu. Trasa prowadzi ulicami naszego miasta na dystansie 1963 m. D?ugo?? trasy Biegu Honorowego, to dystans symboliczny, upami?tniaj?cy rok w którym zgin?? ostatni ?o?nierz Wykl?ty – Józef Franczak, pseudonim „Lalek”.
Tegoroczne zawody w Terespolu otworzy? burmistrz miasta Jacek Danieluk, a ksi?dz ?ukasz Borowski zainicjowa? modlitw? w intencji „?o?nierzy Wykl?tych”. Podczas IX edycji, w Terespolu zawodnicy pobiegli w koszulkach upami?tniaj?cych Danut? Siedziakówn? „Ink?”. By?a ona sanitariuszk? i ??czniczk? „?o?nierzy Wykl?tych”. Zamordowana za dzia?ania zbrojne podziemia antykomunistycznego w Polsce w dniu 28 sierpnia 1946 r. w Gda?sku. Na starcie stan??o oko?o 120 biegaczy, w?ród nich spora liczba uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego na czele z pani? dyrektor Agnieszk? Kulick?. Pomimo, ?e rozpi?to?? wiekowa w?ród uczestników by?a bardzo du?a, to wszyscy dotarli do mety w znakomitej kondycji. W nagrod? otrzymali przepi?kne pami?tkowe medale. Jako pierwszy na met? przybieg? Tadeusz Szymanek, a w?ród kobiet Oliwia Tymon.
Sponsorem pakietów startowych by? Urz?d Miasta Terespol. Tras? zabezpiecza?a Policja. Organizatorem wydarzenia by? UKS „M?odzi” i Klub Olimpijczyka dzia?aj?ce przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu.

Zdj?cia z wydarzenia w galerii oraz na stronie go?ca terespolskiego, terespol.net, terespol.pl, radiobiper i bialskim forum, zapraszamy!

cheba dnia August 15 2021 16:17:06 0 Komentarzy · 251 Czytań · Drukuj
<b>APEL OLIMPIJSKI 2021</b>
APEL OLIMPIJSKI 2021
31 maja 2021

23 lipca 2021 roku rozpoczn? si? Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 – prze?o?one o rok z powodu pandemii. Jeste?my przekonani, ?e nasi Olimpijczycy poka?? na nich swoj? determinacj?, si?? i walk? oraz dostarcz? nam powodów do dumy. Kibicujmy im z ca?ego serca, wspierajmy ich w tej sportowej rywalizacji, walce o ich osobisty sukces i medale dla Polski.

Niech postawa naszych Olimpijczyków b?dzie zach?t? do uprawiania sportu oraz realizacji marze?, a nasz Olimpijski Apel zmotywuje wszystkich do aktywno?ci fizycznej i ?ycia w zgodzie z olimpijskimi warto?ciami – takimi jak przyja??, szacunek, d??enie do doskona?o?ci i fair play.

Najwa?niejsze w Igrzyskach Olimpijskich jest nie zwyci?stwo, ale udzia?, podobnie jak w ?yciu nie jest najwa?niejszy triumf, ale walka. Nie samo zwyci?stwo jest istotne, lecz sprawiedliwa rywalizacja – brzmi olimpijskie credo.

?ycz? wszystkim by to olimpijskie motto towarzyszy?o Wam nie tylko w sporcie, ale codziennym ?yciu. By olimpijskie warto?ci by?y dla Was prawdziwym drogowskazem.

Andrzej Kra?nicki
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

cheba dnia May 31 2021 19:27:52 0 Komentarzy · 323 Czytań · Drukuj
Pobiegniemy 15 sierpnia!!!
Uwaga! Uwaga! Bardzo wa?ne!

Klub Olimpijczyka i Uczniowski Klub Sportowy „M?odzi” przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu informuje, ?e z powodu pandemii IX edycja „Tropem Wilczym”- Bieg ?o?nierzy Wykl?tych na dystansie 1963 m w Terespolu i w ca?ej Polsce zosta?a przeniesiona na dzie? 15 sierpnia 2021 roku.

Telefon kontaktowy: 512 195 682


cheba dnia April 22 2021 10:27:00 0 Komentarzy · 340 Czytań · Drukuj
Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej 2021
Nietypowe Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej 2021

W Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie w dniu 18 stycznia odby?o si? Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej. Niestety, pandemia zmusi?a do zmiany formu?y spotkania. Odby?o si? ono w formie zdalnej. W spotkaniu online uczestniczyli: Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Piotr Gli?ski – Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Pan Miyajima Akio – Ambasador Nadzwyczajny i Pe?nomocny Japonii w Polsce.

Spotkanie otworzy? Andrzej Kra?nicki – Prezes PKOl. Prezydent Andrzej Duda przekaza? wszystkim sportowcom noworoczne ?yczenia oraz pozdrowi? ca?? Rodzin? Olimpijsk?.
Piotr Gli?ski, Wicepremier, Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu ?yczy? Reprezentantom Polski udanych przygotowa?.
Podczas Spotkania Noworocznego Rodziny Olimpijskiej wr?czona zosta?a Wielka Honorowa Nagroda Sportowa PKOl im. Piotra Nurowskiego. W kategorii zawodnik nagrod? otrzymali: Iga ?wi?tek – tenisistka, zwyci??czyni zesz?orocznego turnieju French Open w grze pojedynczej kobiet na kortach Rolanda Garrosa w Pary?u, m?odzie?owa Mistrzyni Olimpijska z Buenos Aires 2018 w grze podwójnej dziewcz?t oraz Robert Lewandowski – kapitan reprezentacji Polski w pi?ce no?nej, laureat nagrody FIFA dla najlepszego pi?karza na ?wiecie. W kategorii trener Wielk? Nagrod? Sportow? PKOl im. Piotra Nurowskiego otrzyma? Piotr Sierzputowski – trener Igi ?wi?tek.
Nagrod? „Nadzieje Olimpijskie im. Eugeniusza Pietrasika” otrzyma?a tenisistka Iga ?wi?tek i jej trener Piotr Sierzputowski oraz biathlonista Marcin Zawó? – m?odzie?owy Mistrz Olimpijski z Lozanny 2020, pierwszy polski zawodnik, który podczas zimowej edycji M?odzie?owych Igrzysk Olimpijskich wywalczy? indywidualny medal dla Polski (z?oty) oraz jego trenerka Izabela Dani?o.
Podczas spotkania Prezes PKOl Andrzej Kra?nicki i Sekretarz Generalny Adam Krzesi?ski uhonorowali zawodniczki, które w minionym roku zako?czy?y karier?. S? to kajakarka Beata Rosolska (wicemistrzyni olimpijska z Pekinu, a tak?e dwukrotna br?zowa medalistka olimpijska z Londynu i Rio de Janeiro w kajakarstwie w konkurencji K-2 na 500 metrów i ?y?wiarka Luiza Z?otkowska (dwukrotnie stawa?a na olimpijskim podium. Za ka?dym razem z kole?ankami z dru?yny. W kanadyjskim Vancouver w 2010 roku wraz z Katarzyn? Wo?niak i Katarzyn? Bachled?-Curu? wywalczy?a br?zowy medal, cztery lata pó?niej w Soczi Luiza oraz obie Katarzyny i Natalia Czerwonka zdoby?y srebro).
Stan przygotowa? do Igrzysk w Tokio przedstawi? Szef Misji Olimpijskiej Tokio 2020, Marcin Nowak.
Na zako?czenie, Prezes PKOl podzi?kowa? wszystkim sponsorom i partnerom PKOl za budowanie olimpijskiej wspólnoty oraz si?y Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.
Do zobaczenia za rok, ju? bez pandemii i ogranicze?, a w normalnych warunkach!

cheba dnia January 19 2021 17:35:51 0 Komentarzy · 462 Czytań · Drukuj
IX Edycja Tropem Wilczym - zapisy wst?pne!
Uwaga! Bardzo wa?ne!

Klub Olimpijczyka i Uczniowski Klub Sportowy „M?odzi” przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu informuje, ?e dnia 16 maja 2021 roku w Terespolu, odb?dzie si? IX edycja „Tropem Wilczym”- Bieg ?o?nierzy Wykl?tych na dystansie 1963 m. Liczba darmowych pakietów startowych jest ograniczona i wynosi 120!
Aby móc biega? w koszulce dopasowanej do wzrostu - osoby zainteresowane startem w biegu prosimy o niezw?oczne zg?aszanie si? do pana Andrzeja Korbala, nauczyciela wychowania fizycznego w Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 88, celem ustalenia rozmiarów koszulek startowych.
Wst?pnych zg?osze? nale?y dokona? w nieprzekraczalnym terminie (narzuconym przez organizatora krajowego!) do najbli?szej niedzieli - 20 grudnia b.r., osobi?cie w szkole lub telefonicznie.

Telefon kontaktowy: 512 195 682

cheba dnia December 15 2020 15:32:42 0 Komentarzy · 505 Czytań · Drukuj
Mistrzostwa Terespola w Eisstocka
Mistrzostwa Terespola w Eisstocka

W sobot?, 3 pa?dziernika odby?y si? Mistrzostwa Terespola w Eisstocka. Na boisku ALO gra?o 7 dwuosobowych dru?yn. Organizatorem zawodów by? UKS „M?odzi” i Klub Olimpijczyka dzia?aj?cy przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym. W ceremonii otwarcia wzi?? udzia? burmistrz miasta, Jacek Danieluk. Zawodnicy grali systemem „ka?dy z ka?dym”. Dopisa?a pogoda, w zwi?zku z tym, z?aknieni rywalizacji uczestnicy nawet nie odczuli trudów ci?gn?cej si? 5 godzin rywalizacji. Wygrali Jacek i Bartek Wi?niewscy (ojciec i syn!) przed Jankiem Danilukiem i Piotrkiem ?mi?czukiem. Trzecie miejsce zaj?li Karol Dmitruk i Andrzej Korbal. To w?a?nie te pary otrzyma?y okaza?e puchary ufundowane przez Urz?d Miasta w Terespolu.

cheba dnia October 05 2020 12:16:35 0 Komentarzy · 453 Czytań · Drukuj
6. Edycja Europejskiego Tygodnia Sportu
Europejski Tydzie? Sportu powsta? z my?l? o ka?dym z nas! Chodzi o to by by? aktywnym przez ca?e ?ycie!
Tegoroczna, pi?ta edycja Europejskiego Tygodnia Sportu w Terespolu odby?a si? w pi?tek, 2.10.2020 r. Klub Olimpijczyka i UKS „M?odzi” dzia?aj?cy przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu zaprosili wszystkich ch?tnych na rolki. Punktualnie o godz. 16.00 zacz?li?my rozgrzewk? na boisku szkolnym ALO przy ul. Wojska Polskiego 88. Nast?pnie odby? si? rekreacyjny przejazd ulicami miasta na dystansie 2 km. W wydarzeniu wzi??o aktywny udzia? 50 osób. Nad bezpiecze?stwem czuwa?a Policja. Ka?dy z uczestników otrzyma? s?odycze ufundowane przez burmistrza miasta Terespol, Jacka Daniluka, a Klub Olimpijczyka zapewni? wszystkim gad?ety.

cheba dnia October 02 2020 23:43:18 0 Komentarzy · 429 Czytań · Drukuj
Kolejne zawody nie odb?d? si?!
30. Biegi Uliczne odwo?ane!
Drodzy m?odzi sportowcy!, jak dobrze wiecie sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju zwi?zana z rozprzestrzenianiem si? koronawirusa SARS-CoV-2, to powód odwo?ywania lub zmiany terminu wielu wydarze? sportowych. W trosce o Wasze zdrowie i bezpiecze?stwo, z przykro?ci?, ale i z poczuciem odpowiedzialno?ci, Klub Olimpijczyka dzia?aj?cy przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cy w Terespolu, równie? podj?? tak? decyzj? i 30. Powiatowe Biegi Uliczne im. Wincentego Koz?owskiego we wrze?niu 2020 nie odb?d? si?.
?yczymy sobie i Wam, by?my mogli spotka? si? na kolejnych naszych wydarzeniach sportowych!

cheba dnia September 17 2020 11:46:11 0 Komentarzy · 431 Czytań · Drukuj
<b>I Bieg pami?ci Franciszka Krajowskiego za nami!</b>
I Bieg pami?ci Franciszka Krajowskiego za nami!
Dwa dni tj.: 12 i 13 wrze?nia w Terespolu trwa?y uroczysto?ci upami?tniaj?ce wydarzenia z 1920 roku, w 100-lecie Bitwy Warszawskiej. W okolicach Terespola, nad rzek? Bug, mia?a miejsce bitwa wojsk polskich z wojskami bolszewickiej Rosji. Rozegra?a si? w okolicach miasta podczas kontrofensywy po zwyci?skiej Bitwie Warszawskiej. Genera? Krajowski uczestniczy? w wojnie polsko-bolszewickiej dowodz?c grup? operacyjn? swojego imienia, przeformowan? nast?pnie w 18. Dywizj? Piechoty.
Jednym z wydarze? w Terespolu upami?tniaj?cych tamte dni i posta? genera?a by? I Bieg im. gen. Dyw. Franciszka Krajowskiego. Zawody 13 wrze?nia odby?y si? pod has?em: „Polak z wyboru – ?o?nierz z powo?ania”. Na dystansie 1600 m stan??o 50 uczestników. Zwyci??y? Jan Danieluk przed Patrykiem Majkiem i Alanem Zielonk?. Czwarty by? Micha? Jakimiak, pi?ty Kacper Krze?niak, a szósty Maciej Raszplewicz. W?ród kobiet jako pierwsza na linii mety zameldowa?a si? Justyna Witkowska. Wszyscy uczestnicy otrzymali pi?kne medale oraz dyplomy uczestnictwa.
Organizatorem Biegu by?o Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol, a wspó?organizatorami: Urz?d Miasta Terespol, Miejski O?rodek Kultury, UKS „M?odzi” i Klub Olimpijczyka dzia?aj?cy przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu. Honorowym Patronatem zawody obj?li: Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka i Marsza?ek Woj. Lubelskiego – Jaros?aw Stawiarski. Celami imprezy by?o: upami?tnienie postaci gen. dyw. Franciszka Krajowskiego, upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja aktywno?ci fizycznej w?ród mieszka?ców miasta Terespol, promocja miasta Terespol oraz upowszechnianie prozdrowotnych wzorców zachowa?.


Zdj?cia z wydarzenia w galerii.

cheba dnia September 13 2020 13:45:29 0 Komentarzy · 502 Czytań · Drukuj
Strona 3 z 39 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta dla Użytkowników
Brak zawartości dla tego panelu
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Copyright © 2008 by patryk18duch