Klub Olimpijczyka przy ZSO1 w Terespolu
Strona G?ówna · Kategorie Newsów · Artyku?y · Forum · LinkiMarch 25 2023 17:40:12
Nawigacja
Strona G?ówna
Kategorie Newsów
Artyku?y
Galeria
Forum
Linki
Kontakt
Szukaj

PKOL
ZSO1 Terespol
Ostatnie Artykuły
Pan Jan Wielki
ROK COUBERTINOWSKI 2013
MISTZOSTWA ?WIATA W ...
Od 2015 Igrzyska Eur...
Skrócone przepisy gr...
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 5
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: Klaudia
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Najciekawsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Byliśmy na Pikniku Olimpijskim
TERESPOL NA PIKNIKU OLIMPIJSKIM

28 maja 2022 r. odbył się 23. Piknik Olimpijski w warszawskim Parku Kępa Potocka. To coroczny projekt integrujący miłośników sportu oraz niezwykłe święto olimpizmu, promujące igrzyska i olimpijskie wartości, takie jak: szacunek, przyjaźń, dążenie do doskonałości oraz fair play. Jak co roku w wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy uczestników i było wiele atrakcji. Po dwuletniej przerwie, również Klub Olimpijczyka z Terespola wziął udział w tym wydarzeniu. 52. uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr1wzięło udział w wielu atrakcjach sportowych, z Olimpizmem w roli głównej: spotkaniach z olimpijczykami i gwiazdami sportu, nowych i klasycznych dyscyplinach w nietypowym, ciekawym wydaniu, a także niezliczonych ilościach konkursów, grach i zabawach. Każdy z naszych uczestników znalazł coś dla siebie. Nasi uczniowie wykazali się wysoką sprawnością fizyczną. Wygrali wiele konkursów sprawnościowych, min.: na strzelnicy, boisku do kosza, ergometrach wioślarskich, czy w grze terenowej. Najwięcej emocji wzbudziła ulubiona gra Ronaldinho, teqball. Ponieważ każda aktywność była nagradzana, to uczniowie zdobyli wiele gadżetów. Najważniejsze, że osobiście spotkaliśmy się z olimpijczykami i medalistami olimpijskimi. Takiej możliwości nie ma nigdzie indziej, co powoduje, że impreza Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju. W tym roku spotkaliśmy min.: Anitę Włodarczyk, Pawła Januszewskiego, Andrzeja Wrońskiego, Sebastiana Chmarę, Wojciecha Fortunę i wielu, wielu innych. Cenimy zdobyte autografy i wspólne zdjęcia. Piknik był dla nas wyjątkowym świętem sportu i olimpizmu. Wrócimy tam za rok!


cheba dnia May 30 2022 12:00:21 0 Komentarzy · 218 Czytań · Drukuj
Film z XII Katy?skich Powiatowych Biegów dost?pny!
Uwaga! Uwaga!
Film z XII Katy?skich Powiatowych Biegów w Terespolu ju? dost?pny na stronie: radiobiper.info

Zapraszamy!

cheba dnia April 17 2022 11:07:49 0 Komentarzy · 231 Czytań · Drukuj
Biegali w 12. Katy?skich Powiatowych Biegach
12. Katy?skie Powiatowe Biegi za nami!
Po dwuletniej przerwie, w pi?knej scenerii, 12 kwietnia odby?y si? 12 Katy?skie Powiatowe Biegi Prze?ajowe w Terespolu. Has?em przewodnim zawodów by?o „Podaj r?k? Ukrainie”. W ten sposób wsparli?my sportowców ukrai?skich i wyrazili?my swój sprzeciw wobec agresji Rosji.” Otwarcie by?o zgodne z ceremonia?em olimpijskim. W apelu poleg?ych wspominali?my polskich olimpijczyków zamordowanych w Katyniu. Minut? ciszy uczcili?my pami?? prezesa PKOL, Piotra Nurowskiego. Obecni byli przedstawiciele w?adz samorz?dowych na czele z burmistrzem Jackiem Danielukiem i dyrektorzy terespolskich szkó?. Rang? imprezy podnios?a obecno?? reprezentantki Polski w biegach d?ugich, Izabeli Paszkiewicz . Nasi wspaniali go?cie wzi?li udzia? w ceremonii otwarcia, nagradzali najlepszych, wpisywali si? do ksi?g pami?tkowych, pozowali do zdj??. Zabieraj?c g?os, burmistrz Jacek Daniluk ?yczy? by uczestnicy, jako sportowcy wystawili pi?kne ?wiadectwo wspó?zawodnictwa ponad podzia?ami walcz?c w duchu fair play, zgodnie z warto?ciami olimpijskimi. Uczestnicy Powiatowego Konkursu Plastycznego odebrali nagrody. Przy pi?knej, s?onecznej pogodzie, w towarzystwie budz?cej si? do ?ycia przyrody ruszy?o radosne bieganie uczniów reprezentuj?cych wi?kszo?? szkó? powiatu bialskiego. Odby?o si? 10 biegów na ró?nych, dostosowanych do wieku dystansach. Frekwencja by?a znacznie ni?sza z powodu pandemii i zakazu przebywania na terenie Terespola, a i tak do mety dobieg?o niemal 300 osób. Na twarzach finiszuj?cych wida? by?o zm?czeni ale i zadowolenie. Za trud na mecie czeka?y dyplomy, medale i cenne nagrody. Sponsorami zawodów byli: Urz?d Miasta w Terespolu i Starostwo Powiatowe w Bia?ej Podlaskiej oraz PKOL w Warszawie. Patronem medialnym zawodów by?o „S?owo Podlasia”, a organizatorem Klub Olimpijczyka w Terespolu przy pomocy m?odzie?y Akademickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego. Najlepsi w poszczególnych biegach byli: kl I-II SP: W?adyczuk Michalina – SP nr 3 Mi?dzyrzec, Szymanek Piotr – SP ?omazy, III – IV: S?awecka Sandra – SP S?awatycze, ?wi?tkowski Kacper – SP S?awatycze, V- VI: Kupi?ska Aleksandra – Spo?eczna SP Bia?a Podlaska, Lewczuk Szymon – SP nr 1 Terespol, VII – VIII: Kole?nicka Daria – SP nr 3 Mi?dzyrzec Podl., Pieniak Kacper –SP Zalesie, w licealiadzie najlepsi byli: Osipiuk Klaudia – LO Wisznice i Syryjczyk Konrad – ZSZCKR Jab?o?. Dru?ynowo igrzyska dzieci wygra?a: SP nr 1 Terespol – 55 pkt, igrzyska m?odzie?y szkolnej SP nr 3 Mi?dzyrzec Podl – 29 pkt, a licealiad? ALO Terespol – 37pkt.

Wasze zdj?cia w galerii. Zapraszamy!

cheba dnia April 13 2022 15:37:02 0 Komentarzy · 240 Czytań · Drukuj
12 kwietnia biegali w Terespolu
KOMUNIKAT XII KATY?SKICH POWIATOWYCH BIEGÓW PRZE?AJOWYCH,
TERESPOL, 12 KWIETNIA 2022 ROKU


cheba dnia April 12 2022 17:51:31 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 325 Czytań · Drukuj
Podaj r?k? ukrainie - rozstrzygni?cie
Rozstrzygni?cie Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Podaj r?k? Ukrainie”.12 kwiecie? 2022 r., Terespol

Szko?a Podstawowa:

Klasy I – IV:
1 m – Patrycja Miko?ajczuk – kl III SP Neple
2 m – Maciej Królik – kl IV SP nr 1 Terespol

Klasy V – VIII:
1 m -Miko?aj Chry?cionko – kl VIII SP Zalesie
2 m – Aleksandra Roma? – kl V SP Zalesie
3 m – Karolina Urbala – kl VI SP nr 1 Terespol
wyró?nienia:
Aleksandra Kunaszyk – kl VIII SP Drelów
Julia Skiba – kl VIII SP nr 1 Terespol

Szko?y Ponadpodstawowe:
1 m – Ksenia– kl II ALO Terespol
2 m – Klaudia Lewkowicz – kl III ALO Terespol

Zdj?cia prac w galerii. Zapraszamy!


cheba dnia April 11 2022 10:51:28 0 Komentarzy · 242 Czytań · Drukuj
MISTRZOSTWA POWIATU W PI?CE NO?NEJ CH?OPCÓW
MISTRZOSTWA POWIATU W PI?CE NO?NEJ CH?OPCÓW
W pi?tek, 8 kwietnia 5 szkó? ponadpodstawowych rozegra?o w Terespolu Mistrzostwa Powiatu w Pi?ce No?nej Ch?opców. Niestety, zaplanowane mecze na orliku ze wzgl?du na obfite opady deszczu zosta?y przeniesione na hal? sportow?. Zawody rozegrano systemem ka?dy z ka?dym:
1. ZST Mi?dzyrzec – ALO Terespol – 3:2
2. LO Wisznice – ZSCKR Le?na Podl. – 2:1
3. LO Mi?dzyrzec Podl. – ZST Mi?dzyrzec Podl. – 1:1
4. ALO Terespol – LO Wisznice – 2:5
5. ZSCKR Le?na Podl. – LO Mi?dzyrzec Podl. – 0:2
6. LO Wisznice – ZST Mi?dzyrzec Podl. – 1:3
7. ALO Terespol – ZSCKR Le?na Podl. – 2:0
8. LO Mi?dzyrzec Podl. – LO Wisznice – 3:4
9. ZSCKR Le?na Podl. – ZST Mi?dzyrzec Podl. – 1:3
10. LO Mi?dzyrzec Podl. – ALO Terespol – 4:2

Im – ZST Mi?dzyrzec Podl. - Mistrzostwo Powiatu
IIm – LO Wisznice
IIIM – LO Mi?dzyrzec POdl.
IV m – ALO Terespol
V m – ZSCKR Le?na Podlaska
GRATULACJE!

cheba dnia April 08 2022 16:29:16 0 Komentarzy · 184 Czytań · Drukuj
W pi?k? no?n? gra?y dziewcz?ta
MISTRZOSTWA POWIATU W PI?CE NO?NEJ DZIEWCZ?T
W Terespolu, w dn. 8 kwietnia odby?y si? Mistrzostwa Powiatu w Pi?ce No?nej Dziewcz?t. Do zawodów zg?osi?y si? 3 dru?yny. Mecze rozegrano w systemie ka?dy z ka?dym:
1. ZSCKR Le?na Podlaska –LO Mi?dzyrzec Podlaski – 2:0
2.ZSCKR Le?na Podlaska – ALO Terespol – 2:0
3. LO Mi?dzyrzec Podlaski – ALO Terespol – 0:2
Mistrzem Powiatu zosta?y dziewcz?ta z ZSCKR Le?na Podlaska, które wygra?y oba mecze, przed ALO Terespol i LO Mi?dzyrzec Podlaski


cheba dnia April 08 2022 16:22:49 0 Komentarzy · 175 Czytań · Drukuj
Mistrzostwa szko?y w siatkówce
Mistrzostwa ALO w pi?ce siatkowej
W ka?dej dru?ynie obowi?zkowo gra?y dwie dziewczyny! Zawody odby?y si? w dwóch grupach systemem „ka?dy z Ka?dym”. Wyniki grupy pierwszej:
IIIb – IIa – 2:0
IIIb – Ia – 2:0
IIIb – IIb – 2:1
IIa – Ia – 0:2
IIa – IIb – 1:2
Ia – IIb – 1:2
Wyniki grupy drugiej:
IIc – Ib – 0:2
IIIa – Iic 2:1
IIIa – IIIc – 2:0
IIIa – Ib – 1:2
IIIc – Iic – 2:1
IIIc – Ib -1:2
Pó?fina?y:
IIIb – IIIa – 1:2
Ib – Iib – 1:2
Mecz o pierwsze miejsce: IIb – IIIa – 2:1
Mecz o trzecie miejsce: Ib – IIIb – 0:2. Ostateczne wyniki:
1m – IIb
2m – IIIa
3m – IIIb
4m – Ib, 5m – Ia, 6m – IIIc, &m – IIa, 8m - IIc

Zdj?cia w galerii! Zobacz!


cheba dnia March 27 2022 09:28:17 0 Komentarzy · 195 Czytań · Drukuj
Mistrzostwa szko?y w pi?ce no?nej ch?opców
MISTRZOSTWA LA W PI?CE NO?NEJ
Na prze?omie stycznia i lutego odby?y si? Mistrzostwa Akademickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego w pi?ce no?nej ch?opców. Zg?osi?o si? 5 dru?yn. Zawody rozegrano systemem „ka?dy z ka?dym”. A oto wyniki meczów:
IIa - IIIac – 12 :1
IIc – Ia – 3:2
IIIb – IIc – 5:9
IIa – Ia – 6:1
IIIac – Ia – 3:5
IIa – IIc – 12 :6
IIIb – IIIac – 3:0
IIa – IIIb – 5:6
IIc – IIIac – 3:0
Pierwsze miejsce w rywalizacji zaj??a klasa IIIac, przed IIc i IIIb. Na czwartym miejscu uplasowa?a si? klasa Ia, a na pi?tym IIa. Gratulacje!

cheba dnia March 23 2022 13:27:37 0 Komentarzy · 191 Czytań · Drukuj
Pierwszy dzie? wiosny, 21 marca 2022 r.
Pierwszy dzie? wiosny w Liceum Akademickim w Terespolu
21 marca odby?y si? Mistrzostwa Liceum Akademickiego w wieloboju si?owym. Udzia? w zawodach wzi?li przedstawiciele wszystkich klas. Ch?opcy rywalizowali w robieniu pompek, podci?ganiu na dr??ku i skoku w dal z miejsca. Dziewcz?ta robi?y „desk?”, brzuszki i kopert?. Najlepsza okaza?a si? klasa IIIb, przed klas? IIb i Ib. Najwi?cej emocji wzbudzi?a rywalizacja ch?opców w skoku wzwy? z odbicia z odskoczni. Zdecydowanie wygra? Sebastian Grabiec, który pokona? poprzeczk? na wysoko?ci 2 m i 5 cm. Drugie miejsce przypad?o Jankowi Danilukowi i Arkadiuszowi Jaszczukowi. Gratulacje!

Zdj?cia w galerii!

cheba dnia March 21 2022 18:26:57 0 Komentarzy · 200 Czytań · Drukuj
Apel Olimpijski 2022
Apel olimpijski 2022
13 stycznia 2022

4 lutego rozpoczn? si? XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022. Jeste?my przekonani, ?e Polska Reprezentacja Olimpijska poka?e na nich swoj? determinacj? oraz dostarczy nam powodów do dumy. Kibicujmy jej z ca?ego serca, wspierajmy j? w tej sportowej rywalizacji oraz walce medale dla Polski.

Niech postawa naszych Olimpijczyków – tych z Pekinu jak i z wszystkich poprzednich Igrzysk Olimpijskich – b?dzie zach?t? do uprawiania sportu oraz realizacji marze?, a nasz Olimpijski Apel zmotywuje wszystkich do uprawiania sportu i ?ycia w zgodzie z olimpijskimi warto?ciami – takimi jak przyja??, szacunek, d??enie do doskona?o?ci i fair play.

Najwa?niejsze w Igrzyskach Olimpijskich jest nie zwyci?stwo, ale udzia?, podobnie jak w ?yciu nie jest najwa?niejszy triumf, ale walka. Nie samo zwyci?stwo jest istotne, lecz sprawiedliwa rywalizacja – brzmi olimpijskie credo.

?ycz? wszystkim, dla których sport jest warto?ci? i istotn? cz??ci? ?ycia, by to olimpijskie motto towarzyszy?o Wam w codziennym ?yciu, a olimpijskie warto?ci by?y dla Was prawdziwym drogowskazem.

Motto naszej Reprezentacji na XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie brzmi: „Silni razem – Team Polska”. To nawi?zanie do kampanii Mi?dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego „Stronger Together” oraz oficjalnego motto ?wiatowego Ruchu Olimpijskiego CITIUS, ALTIUS, FORTIUS, które w tym roku zosta?o uzupe?nione o s?owo COMMUNIS. Brzmi ono zatem SZYBCIEJ, WY?EJ, MOCNIEJ – RAZEM.

Polski Komitet Olimpijski chce pokaza? jedno?? i sil? w d??eniu do celu, wspólnot? warto?ci Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Pekin 2022 oraz si?? Polski i Team Polska na XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022.

Andrzej Kra?nicki
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego


cheba dnia January 13 2022 19:31:33 0 Komentarzy · 353 Czytań · Drukuj
Strona 2 z 39 < 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta dla Użytkowników
Brak zawartości dla tego panelu
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Copyright © 2008 by patryk18duch