Terespol na Sejmiku
Dodane przez cheba dnia October 01 2023 19:14:57
Terespol na Sejmiku

Od dnia 29 września, do dnia 1 października 2023 r., trwał Sejmik Regionalnych Rad Olimpijskich, Klubów Olimpijczyka i Szkól imienia Polskich Olimpijczyków w Piasecznie. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych powiatu. Wśród uczestników sejmiku byli też olimpijczycy: szermierze: Jacek Bierkowski i Marian Sypniewski, lekkoatleci: Urszula Kielan i Jerzy Pietrzyk, kolarz: Wojciech Matusiak, piłkarz ręczny: Janusz Brzozowski, żeglarz: Janusz Olszewski, kajakarz: Piotr Markiewicz i wioślarka, Róża Ptak. Z różnych zakątków Polski przybyło około 100 osób. W gronie uczestników obecni byli przedstawiciele Klubu Olimpijczyka z Terespola: Anna Osypowicz i Krystyna Pucer. Sejmik odbywa się w cyklu dwuletnim i ma za zadanie prezentację ważnych zagadnień dotyczących idei olimpijskiej, działań w zakresie sportu powszechnego w gminach i powiatach, kierunków rozwoju i potrzeb w realizacji programów sportowych, kultywowania osiągnięć polskich olimpijczyków. Celem spotkania była również wymiana doświadczeń oraz dyskusja o ważnych dla ruchu olimpijskiego i w ogóle, dla polskiego sportu problemów, kierunków i tendencji rozwoju dyscyplin sportowych. Tematy były prezentowane i przedyskutowane podczas wykładów i paneli dyskusyjnych. Wśród prelegentów i zaproszonych gości znajdowali się olimpijczycy oraz wykładowcy wyższych uczelni. Spotkanie miało też na celu integrację środowiska, wzajemną informację i wymianę doświadczeń. Obecny był Prezes PKOL, Radosław Piesiewicz. Ponownie przekazał newsa: Igrzyska Olimpijskie w Polsce w 2036 roku! Mówił o zmianach w samym Polskim Komitecie Olimpijskim. Padło wiele pytań do prezesa, min.: Jak przygotowania do igrzysk w Paryżu? – „Budujemy atmosferę, stworzymy „Domy Olimpijskie” w Paryżu ale także w Warszawie, może właśnie w siedzibie PKOl”. Ile zdobędziemy medali? – „16” - 16 medali, brawo za odwagę! Co ze startem Rosjan i Białorusinów? – „Jesteśmy przeciwni, ale jeśli dostaną pozwolenie, to czy mamy się wycofać?, kto na tym straci?, tylko my!, nasi sportowcy!, pojedziemy na igrzyska”! Marian Sypniewski podziękował za takie postawienie sprawy. Kiedyś sam był w takiej sytuacji, to dla sportowca jest najgorsze. Podczas dyskusji prezes mówił z zapałem i przekonaniem o wielkich możliwościach polskiego sportu. W obecności Sekretarza Generalnego PKOL, Marka Pałusa dyskutowaliśmy nt.: roli i znaczenia Rad Regionalnych, Klubów Olimpijczyka i szkół im. Polskich Olimpijczyków. Omówiliśmy propozycje zmian w Statucie PKOL. W tym miejscu wystąpiły min. przedstawicielki Klubu Olimpijczyka z Terespola, które przedstawiły podczas prezentacji działalność miejscowego klubu. Prezentacja, jak i podejmowane działania zostały odebrane bardzo pozytywnie. Zgodnie z tradycją na ręce przedstawicieli Warszawsko Mazowieckiej Rady Olimpijskiej przekazały wykonanego w MCKS i R w Terespolu anioła. Punktem kulminacyjnym spotkania było przyjęcie przez uczestników „Deklaracji Olimpijskiej”.


Rozszerzona zawartość newsa