MISTRZOSTWA POWIATU W PI?CE NO?NEJ CH?OPCÓW
Dodane przez cheba dnia April 08 2022 16:29:16
MISTRZOSTWA POWIATU W PI?CE NO?NEJ CH?OPCÓW
W pi?tek, 8 kwietnia 5 szkó? ponadpodstawowych rozegra?o w Terespolu Mistrzostwa Powiatu w Pi?ce No?nej Ch?opców. Niestety, zaplanowane mecze na orliku ze wzgl?du na obfite opady deszczu zosta?y przeniesione na hal? sportow?. Zawody rozegrano systemem ka?dy z ka?dym:
1. ZST Mi?dzyrzec – ALO Terespol – 3:2
2. LO Wisznice – ZSCKR Le?na Podl. – 2:1
3. LO Mi?dzyrzec Podl. – ZST Mi?dzyrzec Podl. – 1:1
4. ALO Terespol – LO Wisznice – 2:5
5. ZSCKR Le?na Podl. – LO Mi?dzyrzec Podl. – 0:2
6. LO Wisznice – ZST Mi?dzyrzec Podl. – 1:3
7. ALO Terespol – ZSCKR Le?na Podl. – 2:0
8. LO Mi?dzyrzec Podl. – LO Wisznice – 3:4
9. ZSCKR Le?na Podl. – ZST Mi?dzyrzec Podl. – 1:3
10. LO Mi?dzyrzec Podl. – ALO Terespol – 4:2

Im – ZST Mi?dzyrzec Podl. - Mistrzostwo Powiatu
IIm – LO Wisznice
IIIM – LO Mi?dzyrzec POdl.
IV m – ALO Terespol
V m – ZSCKR Le?na Podlaska
GRATULACJE!

Rozszerzona zawartość newsa