Wystaw ?wiatu bia?? kartk?!
Dodane przez cheba dnia April 04 2022 09:24:26
6 kwietnia – wystaw ?wiatu bia?? kartk?

„Sport nie mo?e egzekwowa? ani utrzymywa? pokoju, ale ma do odegrania zasadnicz? rol? w budowaniu lepszego i bardziej pokojowego ?wiata.” Powiedzia? Jacques Rogge, Prezydent MKOl 2001-2013.
Z okazji zbli?aj?cego si? Mi?dzynarodowego dnia Sportu dla Rozwoju i Pokoju 6 kwietnia oraz dojmuj?cego deficytu pokoju na ?wiecie, w poni?szym artykule chcieliby?my podda? refleksji zwi?zki i zale?no?ci istniej?ce pomi?dzy sportem, a pokojem i zastanowi? si?, na czym polega owa pokojowa rola sportu.

Czytaj dalej na: https://olimpijski.pl/6-kwietnia-wystaw-swiatu-biala-kartke/
Rozszerzona zawartość newsa