Mistrzostwa szko?y w pi?ce no?nej ch?opców
Dodane przez cheba dnia March 23 2022 13:27:37
MISTRZOSTWA LA W PI?CE NO?NEJ
Na prze?omie stycznia i lutego odby?y si? Mistrzostwa Akademickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego w pi?ce no?nej ch?opców. Zg?osi?o si? 5 dru?yn. Zawody rozegrano systemem „ka?dy z ka?dym”. A oto wyniki meczów:
IIa - IIIac – 12 :1
IIc – Ia – 3:2
IIIb – IIc – 5:9
IIa – Ia – 6:1
IIIac – Ia – 3:5
IIa – IIc – 12 :6
IIIb – IIIac – 3:0
IIa – IIIb – 5:6
IIc – IIIac – 3:0
Pierwsze miejsce w rywalizacji zaj??a klasa IIIac, przed IIc i IIIb. Na czwartym miejscu uplasowa?a si? klasa Ia, a na pi?tym IIa. Gratulacje!

Rozszerzona zawartość newsa