Apel Olimpijski 2022
Dodane przez cheba dnia January 13 2022 19:31:33
Apel olimpijski 2022
13 stycznia 2022

4 lutego rozpoczn? si? XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022. Jeste?my przekonani, ?e Polska Reprezentacja Olimpijska poka?e na nich swoj? determinacj? oraz dostarczy nam powodów do dumy. Kibicujmy jej z ca?ego serca, wspierajmy j? w tej sportowej rywalizacji oraz walce medale dla Polski.

Niech postawa naszych Olimpijczyków – tych z Pekinu jak i z wszystkich poprzednich Igrzysk Olimpijskich – b?dzie zach?t? do uprawiania sportu oraz realizacji marze?, a nasz Olimpijski Apel zmotywuje wszystkich do uprawiania sportu i ?ycia w zgodzie z olimpijskimi warto?ciami – takimi jak przyja??, szacunek, d??enie do doskona?o?ci i fair play.

Najwa?niejsze w Igrzyskach Olimpijskich jest nie zwyci?stwo, ale udzia?, podobnie jak w ?yciu nie jest najwa?niejszy triumf, ale walka. Nie samo zwyci?stwo jest istotne, lecz sprawiedliwa rywalizacja – brzmi olimpijskie credo.

?ycz? wszystkim, dla których sport jest warto?ci? i istotn? cz??ci? ?ycia, by to olimpijskie motto towarzyszy?o Wam w codziennym ?yciu, a olimpijskie warto?ci by?y dla Was prawdziwym drogowskazem.

Motto naszej Reprezentacji na XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie brzmi: „Silni razem – Team Polska”. To nawi?zanie do kampanii Mi?dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego „Stronger Together” oraz oficjalnego motto ?wiatowego Ruchu Olimpijskiego CITIUS, ALTIUS, FORTIUS, które w tym roku zosta?o uzupe?nione o s?owo COMMUNIS. Brzmi ono zatem SZYBCIEJ, WY?EJ, MOCNIEJ – RAZEM.

Polski Komitet Olimpijski chce pokaza? jedno?? i sil? w d??eniu do celu, wspólnot? warto?ci Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Pekin 2022 oraz si?? Polski i Team Polska na XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022.

Andrzej Kra?nicki
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego


Rozszerzona zawartość newsa