Od 2015 Igrzyska Europejskie!
Dodane przez cheba dnia December 13 2012 10:11:10
Od 2015 Igrzyska Europejskie!

W sportowym kalendarzu od 2015 roku pojawi si? kolejna du?a mi?dzynarodowa impreza, która b?dzie rozgrywana na rok przed Igrzyskami Olimpijskimi. Jedynym kandydatem do roli gospodarza historycznych, pierwszych Igrzysk Europejskich jest stolica Azerbejd?anu- Baku. Spotka si? tam oko?o 7000 sportowców z ca?ej europy, by rywalizowa? w 15 dyscyplinach sportowych. Na razie ustalono 13 z nich: ?ucznictwo, badminton, boks, kajakarstwo, szermierka, pi?ka r?czna, judo, rugby, strzelectwo, taekwondo, tenis sto?owy, triathlon i siatkówka. T? list? najprawdopodobniej uzupe?ni? p?ywanie i gimnastyka. Niezmierne zdumienie budzi brak w programie(na dzi?!) zawodów lekkoatletycznych. Mamy nadzieje, ze i lekkoatletyka znajdzie si? w?ród dyscyplin obj?tych programem tych zawodów.